Register now

1 December 08:30 - 13:00RISE

Hållbarhet är idag en självklarhet när det gäller förpackningsfrågor. Vi vill alla ha en hållbar lösning när vi väljer förpackning. Men vad är egentligen en hållbar förpackning? Det är mycket mer än en materialfråga där hanteringen spelar en stor roll och inte minst vad vi sedan gör med den tomma förpackningen. 

Denna förmiddag ägnar vi åt hållbarhet ur ett förpackningsperspektiv. Träffa föreläsare från institut och företag som berättar om livscykelanalyser, materialåtervinning, materialproduktion och förpackningslösningar mot matsvinn. 

Träffa talare från Chalmers, Fiskeby Board, KRAV, RISE, Santa Maria/Paulig Group och Stena Recycling.

Information 

Vi öppnar dörrarna klockan 08.30 för kaffe och registrering. Första talaren är på scenen klockan 09.00 sedan håller vi på fram till cirka 12.00. Vi bjuder då på en lättare lunch som avslutning.  

(Pga EU-toppmöte i Göteborg den 16-17 november har vi valt att flytta evenemanget till den 1 december.)

Evenemanget kommer att erbjuda många möjligheter till interaktion och diskussion, även under presentationerna. Vårt mål är att alla ska ha möjlighet att inspireras och inspirera. Dagen avslutas med en liten diskussion där vi diskuterar lärdomar och delar våra idéer.

Efter lunch är du välkommen att stanna kvar för ytterligare ett seminarie. Denna gång  på temat sociala mervärden där vi får bl.a. träffa två livsmedelsföretag som berättar om hur de arbetar med sociala värden i sin affärsmodell. Men även föreläsare inom företagsrådgivning och kommunikation som delar med sig hur man kan utveckla sin affärsidé mot socialt företagande och värdet av att kommunicera det. Presentationer av Rutasoka Coffee, Inclusive Business Sweden, Spoon, Sackeus och Coompanion.

OBS! Sista anmälningsdag är den 24 november!

Välkommen

Packbridge & RISE

Register now

Magnus Johanson
Teknisk Processutvecklare på Fiskeby

Hållbarhet som affärsidé

Fiskeby tillverkar förpackningskartong av 100 % returfiber vilket är bra för miljön eftersom det sparar på både resurser och energi. Kartongåtervinning bidrar till ett effektivt nyttjande av naturens resurser. Dessutom går det åt mindre energi att tillverka kartong av returfiber än av färska fiber, närmare bestämt cirka 40 % mindre elenergi.

Read more

Elin Malke
Marknadskoordinator på Fiskeby

Hållbarhet som affärsidé

Fiskeby tillverkar förpackningskartong av 100 % returfiber vilket är bra för miljön eftersom det sparar på både resurser och energi. Kartongåtervinning bidrar till ett effektivt nyttjande av naturens resurser. Dessutom går det åt mindre energi att tillverka kartong av returfiber än av färska fiber, närmare bestämt cirka 40 % mindre elenergi.

Read more

Katarina Nilsson
Senior konsult hos RISE Jordbruk och livsmedel

Livscykelanalys

Katarina Nilsson, Senior konsult hos RISE Jordbruk och livsmedel, tar upp förpackningens påverkan illustrerat i en livscykelanalys – genom att kvantifiera miljöpåverkan ges möjlighet att förbättra sin verksamhet.

Read more

Peter Blomgren
Head of R&D på Santa Maria/Paulig Group

Förpackningslösningar mot matsvinn

Peter Blomgren, Head of R&D hos Santa Maria/Paulig Group, tar oss genom ett case med frågeställningen ”kan man via förpackningslösningar minska matsvinn”. För det kan man!

Read more

Oscar Hederström
Branschansvarig livsmedel på Stena Recycling

Materialåtervinning

Taina och Oscar berättar om materialåtervinning och hur de arbetar med producerande företag för att göra deras produkter mer återvinningsbara.

Read more

Anette Larsson
Professor på Chalmers och Projektledare SmartFoam

SmartFoam

Nya skummaterial av biprodukter från jord- och skogsbruk

Dagens kommersiella skummaterial (i förpackningar, absorbenter, medicinska produkter etc) framställs från fossila råvaror. I SmartFoam projektet siktar vi på att utveckla skummaterial baserade på cellulosa, hemicellulosa, och protein etc., som är biprodukter från exempelvis pappersmassa, kvarnrester, drank och stärkelseproduktion. 

Read more

Eva-Lena Rådberg
Regelutvecklare hos KRAV

KRAV’s nya regler kring matförpackningar

Read more

Rise

RISE Research Institutes of Sweden

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden – Sveriges forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.

Som ett starkt, oberoende, forskningsinstitut, erbjuder vi ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för SME, industri, akademi och offentlig sektor. I global samverkan möjliggör vi förnyelse och värdeskapande innovationer för ökad konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

RISE 2200 anställda finns på 23 orter i Sverige och även utomlands. RISE ägs av den svenska staten och under 2017 etableras RISE HK i Göteborg.

Packbridge
felix@packbridge.se

Packbridge är ett internationellt klusterinitiativ som etablerats under 2010. Vi är neutrala och icke-vinstdrivande och förenar alla intressenter i och runt hela förpackningsindustrin, dvs producenter, varumärkesägare, leverantörer, forskare, offentlig sektor och innovatörer. Vi tror på hållbarhet och samarbete. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i att dela kunskap.

För att skapa innovationer måste man tänka annorlunda, våga ta det extra steget, utmana de befintliga, träffa nya människor och vara öppen för nya idéer. Det bästa sättet att driva kreativitet och nytänk är att koppla ihop människor med olika kunskaper och synsätt.

Packbridge skapar mötesplatser som ger dig möjlighet att tänka i nya banor, utmana dig själv och utveckla dig för framtiden. Ta med din kunskap och vi kan tillsammans skapa framtidens innovationer. Bli medlem i Packbridge!